За какво отговаря Сватбеният Мениджър?

 

При планирането е важен сватбения мениджър, той ще държи конците и ще дирижира цялото Ви тържество. Ще задава темпото на работа на целия екип.

В Наше лице Вие имате най-важния партньор за
организацията на Вашият сватбен ден.

Сватбените ни мениджъри са отлични организационни таланти, с чувство за такт и индивидуален подход към всеки клиент, те ще поемат отговорността за най-важният Ви ден.
Техните задачи включват отговорности спрямо индивидуалната оферта която сме Ви изготвили. Обичат работата си и държат мобилните си телефони включени за Вас, дори през нощта!

Ето и най-важното от нас:

  • Всички бъдещи младоженци идват в нашия офис с една ясна идея, която трябва да бъде представена в една концепция.
  • Изслушваме Ви внимателно и обмисляме кои подизпълнители, ще съответстват на вече изградената концепция, например: фотографа, кой Ваш профил трябва да снима или как да се преработи някой детайл и кой е най-подходящия професионалист за Вас, според анализа, който сме направили от чутото на срещата.
  • След, като тя се обмисли и планира добре, започва и същинската ни работа по организирането.
  • Следва стиковане на избраните и одобрени от Вас подизпълнители в един общ екип и писането на сценарий-програма на всеки един участник по-отделно. Работа на кръглата маса.

И накрая най-важната и най-трудна част: Изпълнението и Координацията в деня! Настаняването на гостите и грижата за техния уют, точно, както Вие бихте ги посрещнали в дома си. Кухнята, сервиза, алкохола, блюдата, ястията, музиката, настроението, фото, видео, игри, традиции… всичко това с много Любов!
Table chart Organization

WeddingPlanner